เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย