คณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย