เรื่องขอทราบรายละเอียดเพิ่ม โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย