แข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 2555

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย