โครงการความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย