โครงการคุณธรรมนำความรู้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย