โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย