โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน 2563

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย