โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 62

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย