ผู้อำนวยการให้การต้อนรับและร่วมหารือกับตัวแทนจากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย