ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา รอบปกติ รอบที่ 2

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย