นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร และครูฝึก บริษัท บางกอก อีสเทิร์น คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย