แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ

แผนที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

บ้านเลขที่ 11 หมู่ 11  ต. หนองละลอก  อ. บ้านค่าย  จ. ระยอง 21120

038-017942

038-017941

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย