MOU

“นิคมอุตสาหกรรม” ภายในจังหวัดระยองที่รับนักศึกษาฝึกอาชีพ

จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้ารับการฝึกอาชีพ

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ

ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ สถานประกอบการต่างๆ

1.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ เครือเสม็ด รีสอร์ท กรุ๊ป

2.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ระยองอีซูซุ เซลส์ จำกัด

4.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด

5.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

6.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ German-Thai Chamber of Commerce

7.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

8.บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำกัด

9.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เหย่าคุนแมชชินเนอรี่ จำกัด

10.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท วินเทอมส์ จำกัด

11.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุ สีมาการโยธา

12.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

13.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด

14.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ นิวพลัส อุตสาหกรรม จำกัด

15.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด

16.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท วิวัฒน์ พานิช กรุ๊ป จำกัด

17.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สยามอินเตอร์ ซูซูกิ จำกัด

18.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เดลต้า เอลเม็ก จำกัด

19.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เทร็ค ไทยรุ่ง จำกัด

20.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัทร้อยแปดเดคคอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

21.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ โรงแรมเอเชีย พัทยา

22.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท วี อาร์ ที ออโตโมบิลส์ จำกัด

23.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด

24.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด

25.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ไวกิ้ง คอนสตัคชั่น จำกัด

26.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

27.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1,2 จำกัด

28.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

29.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด

30.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท โพรวิง ลอจิสติกส์ จำกัด

31.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ Danieli Far East Co.,Ltd (Branch)

32.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด

33.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท Tokai Easten Rubber (Thailand),Ltd.

34.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท เหมาราชพัฒนาที่ดิน

จำกัด (มหาชน)

35.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ฮอนด้า ปิยะ จำกัด

36.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ โรงแรมสตาร์ ระยอง

37.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ จักรพันธุ์ อิเล็กทรอนิกส์

38.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท PSG PACKSYS GLOBAL (THAILAND)

39.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ  บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

40.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เอส แอล อาร์ ที จำกัด

41.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

42.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท บางกอกอิสเทิร์น คอนล์ เซ็นเตอร์ จำกัด

43.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท บ้านค่าย แทรกเตอร์ จำกัด

44.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

45.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัทในกลุ่มตะวันออกโปลีเมอร์

46.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ระยองดีเซล จำกัด

47.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ Rayong Marriott Resort & SPA

48.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

49.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฝัน

50.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

51.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ Team Work of State Vocational School

52.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด

53.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

54.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

55.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ตำนานป่า จำกัด

56.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ เทศบาลตำบลมาบข่า ความร่วมมือทางด้านการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัย

57.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ร้าน TEENEE COMPUTER  & SATTELLITE

58.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

59.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

60.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

61.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ADIENT & SUMMIT CORPORATION Ltd.

62.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท รามซิตี้โฮม จำกัด

63.วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอน สตีลพาร์ท แอนด์ ซัพพลาย 2551 จำกัด

คลิกด้านล่างนี้เพื่อดูเนื้อหาของ MOU แต่ละฉบับ

MOU ฉบับที่ 1-6

MOU ฉบับที่ 7-19

MOU ฉบับที่ 20-24

MOU ฉบับที่ 25-27

MOU ฉบับที่ 28-34

MOU ฉบับที่ 35-49

MOU ฉบับที่ 50

MOU ฉบับที่ 51

MOU ฉบับที่ 52

MOU ฉบับที่ 53

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ตำนานป่า จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ เทศบาลตำบลมาบข่า ความร่วมมือทางด้านการป้องกันอาชญากรรมและสาธารณภัย

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ร้าน TEENEE COMPUTER  & SATTELLITE

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ADIENT & SUMMIT CORPORATION Ltd.

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ บริษัท รามซิตี้โฮม จำกัด

MOU วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอน สตีลพาร์ท แอนด์ ซัพพลาย 2551 จำกัด

ข้อมูลนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ข้อมูลนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ข้อมูลสถานประกอบการที่ร่วมทำ MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

บริษัท Tokai Easten Rubber (Thailand),Ltd.

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท ทุนเท็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด

บริษัท ยูนิตี้ อินดัสเตรียล จำกัด

บริษัท สยามลวดเหล็ก อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยอง)  จำกัด 

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

Premium Equipment & Engineering Co. , Ltd.

โรงแรม สตาร์

บริษัท เหย่าคุน แมชชินเนอรี่

บริษัท อเมริกัน แอ็คเซิล แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดี-พัฒนะมงคล จำกัด

บริษัท ดานิลี่ ฟาร์ อีสต์ จำกัด

บริษัท โพรวิง ลอจิสติกส์ จำกัด

บริษัท นิวพลัสอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด

บริษัท เดลต้าแอลแม๊ก จำกัด

บริษัท วิวัฒน์พานิช กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ระยอง อิซูซุ เซลส์ จำกัด

บริษัท แพลตตินัม โปร จำกัด

บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด

เครือเสม็ด รีสอร์ท กรุ๊ป

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์ 1993 จำกัด

บริษัท สยามอินเตอร์ ซูซูกิ

บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

บริษัท ตำนานป่า จำกัด

บริษัท ไฮเทค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ฟูเบิร์ก อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

ADIENT & SUMMIT CORPORATION Ltd.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอน สตีลพาร์ท แอนด์ ซัพพลาย 2551 จำกัด

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย