ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาฯ รอบปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย