ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส.

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. โควตา  ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  คลิกที่นี่ 

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. รับตรง  ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  คลิกที่นี่ 

@2017 l วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย